Met het SBA Ontwikkelportaal kunnen apothekers ontwikkelgesprekken met hun medewerkers vastleggen. Apothekers kunnen zich in de tool aanmelden voor een account, apotheken aanmaken, leidinggevenden toevoegen en de medewerkers uitnodigen. Voor het de ontwikkelgesprekken is er een vast proces; notificatie (is alweer even geleden), uitnodigen medewerker (inclusief agenda linkje), voorbereiden gesprek (met per apotheek een voorbereidingsformulier), vastleggen gespreksnotities en ontwikkelafspraken, goedkeuring door medewerker en tenslotte het afvinken/uitvoeren van deze ontwikkelafspraken. Als alle ontwikkelafspraken zijn afgevinkt, wordt de leidinggevende hiervan op de hoogte gesteld.

De portal is onder andere ontwikkeld met behulp van Powerapps Portal, CDS, Model Driven Apps, Microsoft Flow, Microsoft Automate, Azure Storage en Azure B2C.

Gave uitdagingen in het project waren:

  • Geweldig mooie look and feel toegevoegd aan de Powerapps Portal
  • Azure B2C in (single sign on) combinatie met Powerapps Portal
  • Kunnen afvinken van ontwikkelafspraken zonder ingelogd te zijn
  • De mogelijkheid bieden om per apotheek een document naar de Azure document store te versturen, zodat het document als met een publieke link aan mailtjes aan medewerkers kan worden toegevoegd
  • Homepagina is afhankelijk van de status waarin de “onboarding” van de nieuwe klant is
  • Uitgeklede aanmeld- en inlogschermen, zonder de Microsoft toeters en bellen
  • Allerlei Power Automate oplossingen