De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken geeft -onder andere- cursussen aan apotheekmedewerksters. Deze cursussen worden geregistreerd in Dynamics CE van waaruit met Xpertdoc Smart Flows mails verstuurd worden met onder bijvoorbeeld bevestiging cursist, bevestiging docent, opdrachtgever, presentielijst, diploma, evaluaties, enz.

Ook biedt het CE systeem van de SBA de mogelijkheid om vragen over de CAO te registreren en beantwoorden. Hiervoor wordt het casemanagement van Dynamics CR ingezet.

Er wordt gewerkt van Dynamics CE Online, de Unified Interface, Xpertdoc Smart Flows.